Domů Školní nábytek Kancelářský nábytek Mateřské školy Reference AKCE Náhradní plnění Kontakt

Obchodní a dodací podmínky

Odběrem našich výrobků si můžete uplatnit "náhradní plnění" bez navýšení ceny. Jsme zaměstnavatelé s více než 60% občanů se ZZ (ZPS), dle zákona č.435/2004 Sb.§ 81 odst. 2 písm.b., o zaměstnanosti doplněného o vyhlášku č.518/2004, kterou se zákon provádí.

Objednávka

Objednávky přijímáme vždy jen písemnou formou ( ofocené a poslané v e-mailu , faxem nebo dopisem ). Vždy musí mít razítko a podpis oprávněné osoby. Objednávka musí obsahovat přesnou specifikaci objednávaných položek ( typ výrobku a jeho popis, typ a barvu konstrukce, dezén desky, velikost, počet kusů atd..), fakturační a dodací adresu, IČO organizace. Pokud je požadavek na jakoukoli úpravu nábytku, či pozměnění oproti standardnímu typu, je nutné uvést požadavky do objednávky co nejpřesněji. Takto vyplněnou objednávku nám zašlete a my vám ji potvrdíme vždy e-mailem do 24hod.

Odstoupení od závazné objednávky

V případě odstoupení od závazné objednávky Vám bude naúčtována smluvní pokuta od 5-10% z celkové ceny s DPH.

Podmínky a termín dodání

Objednané zboží (pokud nebude dohodnuto jinak) bude dodáno na adresu, která je uvedena v objednávce. Běžné dodací lhůty jsou 3-7 týdnů, po obdržení objednávky s razítkem a podpisem oprávněné osoby. Jakmile obdržíme objednávku splňující veškeré náležitosti, bude námi potvrzena,včetně sdělení termínu dodání. V období od 1.7. do 1.10. a na konci kalendářního roku mohou být dodací lhůty delší. V tomto případě bude termín dodání předem sjednán.

Doprava k zákazníkovi

Doprava je řešena individuálně pro každého zákazníka dle objemu zakázky a vzdálenosti. Závoz provádíme firemními vozy nebo využíváme přepravní společnost TOPTRANS v ceně dle aktuálního ceníku společnosti.

Reklamační řád:

 1. Zákazník je povinen před potvrzením dodacího listu zkontrolovat neporušenost obalu zásilky. Je-li obal porušen, uvede tuto skutečnost do dodacího listu. Jeví-li se poškození obalu jako vážné, a je předpoklad poškození zboží, může zákazník převzetí zásilky odmítnou. Tuto skutečnost musí uvést do dodacího listu.
 2. Zjevné vady zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned po jejich zjištění. Na později reklamované zjevné vady nebude brát prodávající zřetel.
 3. Vykazuje-li zboží v záruční době vady, je zákazník povinen tyto vady neprodleně po jejich zjištění reklamovat, nejpozději však do 24 měsíců od dodání zboží, a to písemně nebo e-mailem na adresu dodavatele. V reklamaci uvede den přijetí zásilky, druh zboží, číslo daňového dokladu (faktury) a popis vady.
 4. Prodávající bude na oznámení reklamace reagovat do 10 pracovních dnů. Kupujícímu zašle vyjádření o oprávněnosti reklamace a dále sdělí způsob odstranění vady a termín, do kdy bude vada odstraněna. Vady v rámci reklamace budou odstraněny bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30-ti dnů od převzetí zboží a to bezplatně.
 5. Prodávající zvolí k řešení uznané reklamace jednu z těchto možností:
  1. opravu zboží
  2. v případě vážnější vady výměnu vadného dílu
  3. v případě opakované vady, či velkého počtu vad pro něž nelze zboží řádně užívat, vymění zboží za bezvadné.
 6. Reklamace se nevztahuje na vady, které byly způsobeny:
  1. v rozporu s návodem na použití, nebo používáním zboží v rozporu s jeho účelem
  2. nesprávným či nešetrným zacházením nebo neodbornou montáží
  3. přirozeným opotřebením, které nebrání v užívání výrobku
  4. zvlášť nevhodným zacházením, mechanickým poškozením a neodborným zásahem zákazníka nebo třetí osoby.
 7. U vad, které se vyskytnou po záruční době, nebo nebudou uznány jako reklamace zvolí prodávající postup řešení formou pozáručního servisu.
 8. Reklamace uplatňuje kupující vždy u prodejce nebo v sídle firmy.

Záruka

Na kovové kostry školního a kancelářského nábytku poskytujeme záruku 5 let. Záruka 2 roky se vztahuje na vše ostatní. Zajišťujeme také pozáruční servis včetně dodávek náhradních dílů.
Kontakt

SCHONWEITZ spol. s r.o.
U Abácie 1571
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 26871416
DIČ: CZ26871416
tel.: +420 734 315 952
mobil (jedn.): 608 080 898
obchod@schonweitz.cz